Tỉ số bóng đá

XS Max3D thứ 4 - Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 hàng tuần

Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 1-12-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 580 175 79 1tr
Nhất 257 189 407 243 105 350N
Nhì 210 618 264 139 210N
108 648 199
Ba 006 753 281 901 0 100N
259 851 218 463
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 24-11-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 270 975 96 1tr
Nhất 176 536 388 821 103 350N
Nhì 086 005 074 169 210N
783 629 781
Ba 134 024 416 259 0 100N
497 968 699 751
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 17-11-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 912 963 85 1tr
Nhất 512 147 556 104 107 350N
Nhì 863 937 202 111 210N
365 700 711
Ba 785 802 220 576 0 100N
262 256 965 496
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 10-11-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 823 799 135 1tr
Nhất 306 511 659 954 665 350N
Nhì 215 562 080 195 210N
933 285 791
Ba 760 139 952 640 0 100N
139 701 303 781
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 3-11-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 192 747 67 1tr
Nhất 635 926 956 586 154 350N
Nhì 831 451 878 124 210N
501 481 377
Ba 961 436 663 809 0 100N
118 160 637 755
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 27-10-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 887 918 53 1tr
Nhất 893 304 837 877 91 350N
Nhì 774 163 266 285 210N
611 522 981
Ba 364 122 661 241 0 100N
954 245 157 574
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000

Xổ số Max 3D thứ 4 ngày 20-10-2021

Giải Dãy số trúng SL Giá trị
ĐB 386 405 81 1tr
Nhất 919 787 895 629 108 350N
Nhì 477 434 212 127 210N
878 223 872
Ba 276 833 156 466 0 100N
230 190 504 218
Max 3D+
GiảiKết quảSL giảiGiá trị (đ)
G1Trùng 2 số G101.000.000.000
G2Trùng 2 số G2040.000.000
G3Trùng 2 số G3010.000.000
G4Trùng 2 số G.KK05.000.000
G5Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK01.000.000
G6Trùng 1 số G10150.000
G7Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK040.000
hot
Bóng rổ Thể thao Baccarat Baccarat casino Trò poker Casino game poker Game casino Tỉ số bóng đá Soi cầu xổ số Cá độ thể thao Casino game nổ hũ Baccarat Game poker poker Game bài